Ulusal Kuruluşlar

Kamu Kuruluşları
madde işareti T.C. Cumhurbaşkanlığı
madde işareti Başbakanlık
madde işareti Türkiye Büyük Millet Meclisi
madde işareti Anayasa Mahkemesi
madde işareti D.P.T Müsteşarlığı
madde işareti Hazine Müsteşarlığı
madde işareti Dış Ticaret Müsteşarlığı
madde işareti Merkez Bankası
madde işareti Devlet İstatistik Enstitüsü
madde işareti ÖSYM
madde işareti Yüksek Öğretim Kurumu
madde işareti Gümrük Müsteşarlığı
madde işareti Yargıtay
madde işareti Danıştay
madde işareti Sayıştay
madde işareti Milli İstihbarat Teşkilatı
madde işareti Emniyet Genel Müdürlüğü
madde işareti Milli Kütüphane
madde işareti Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik
madde işareti Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
madde işareti Devlet Tiyatroları
madde işareti Başbakanlık Yönetim Bilişim Sistemi
madde işareti e-Devlet Teknologies
Bakanlıklar
madde işareti Adalet Bakanlığı
madde işareti Milli Savunma Bakanlığı
madde işareti İçişleri Bakanlığı
madde işareti Dışişleri Bakanlığı
madde işareti Milli Eğitim Bakanlığı
madde işareti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
madde işareti Sağlık Bakanlığı
madde işareti Ulaştırma Bakanlığı
madde işareti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
madde işareti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
madde işareti Sanayi Bakanlığı
madde işareti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
madde işareti Kültür Bakanlığı
madde işareti Turizm Bakanlığı
madde işareti Orman Bakanlığı
madde işareti Çevre Bakanlığı
Üniversiteler
madde işareti Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu
madde işareti Adnan Menderes Üniversitesi- Aydın
madde işareti Afyon Kocatepe Üniversitesi- Afyon
madde işareti Akdeniz Üniversitesi- Antalya
madde işareti Anadolu Üniversitesi- Eskişehir
madde işareti Ankara Üniversitesi - Ankara
madde işareti Atatürk Üniversitesi- Erzurum
madde işareti Atılım Üniversitesi- Ankara
madde işareti Bahçeşehir Üniversitesi- İstanbul
madde işareti Balıkesir Üniversitesi- Balıkesir
madde işareti Başkent Üniversitesi- Ankara
madde işareti Beykent Üniversitesi- İstanbul
madde işareti Bilkent Üniversitesi - Ankara
madde işareti Boğaziçi Üniversitesi- İstanbul
madde işareti Celal Bayar Üniversitesi- Manisa
madde işareti Cumhuriyet Üniversitesi- Sivas
madde işareti Çağ Üniversitesi- İçel/Tarsus
madde işareti Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Çanakkale
madde işareti Çankaya Üniversitesi- Ankara
madde işareti ÇukurovaÜniversitesi- Adana
madde işareti Dicle Üniversitesi- Diyarbakır
madde işareti Doğuş Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir
madde işareti Dumlupınar Üniversitesi - Kütahya
madde işareti Ege Üniversitesi- İzmir
madde işareti Erciyes Üniversitesi- Kayseri
madde işareti Fatih Üniversitesi- İstanbul
madde işareti Fırat Üniversitesi - Elazığ
madde işareti Galatasaray Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Gazi Üniversitesi - Ankara
madde işareti Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep
madde işareti Gaziosmanpaşa Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Gebze
madde işareti Hacettepe Üniversitesi - Ankara
madde işareti Haliç Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Harran Üniversitesi - Şanlıurfa
madde işareti Işık Üniversitesi - İstanbul
madde işareti İnönü Üniversitesi - Malatya
madde işareti İstanbul Üniversitesi - İstanbul
madde işareti İstanbul Bilgi Üniversitesi - İstanbul
madde işareti İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul
madde işareti İstanbul Ticaret Üniversitesi - İstanbul
madde işareti İzmir Ekonomi Üniversitesi- İzmir
madde işareti İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İzmir
madde işareti Kadir Has Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Kafkas Üniversitesi - Kars
madde işareti Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Kahramanmaraş
madde işareti Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon
madde işareti Kırıkkale Üniversitesi - Kırıkkale
madde işareti Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli
madde işareti Koç Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Kültür Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Maltepe Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Marmara Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Mersin Üniversitesi- İçel
madde işareti Mimar Sinan Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Muğla Üniversitesi - Muğla
madde işareti Mustafa Kemal Üniversitesi - Hatay
madde işareti Niğde Üniversitesi - Niğde
madde işareti Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun
madde işareti Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Ankara
madde işareti Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir
madde işareti Pamukkale Üniversitesi- Denizli
madde işareti Sabancı Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Sakarya Üniversitesi - Sakarya
madde işareti Selçuk Üniversitesi - Konya
madde işareti Süleyman Demirel Üniversitesi- Isparta
madde işareti Trakya Üniversitesi - Edirne
madde işareti Ufuk Üniversitesi- Ankara
madde işareti Uludağ Üniversitesi - Bursa
madde işareti Yaşar Üniversitesi - İzmir
madde işareti Yeditepe Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul
madde işareti Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Van
madde işareti Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - Zonguldak