TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 355)

İlgili Birim : Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

Mevzuat Türü : Diğerleri

Mevzuat Dönemi : 11/2018

İçerik Boyutu : 345.95 KB


23 Kasım 2018 – Sayı : 30604

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006