TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 21)

İlgili Birim : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Mevzuat Türü : Diğerleri

Mevzuat Dönemi : 11/2018

İçerik Boyutu : 289.68 KB


9 Kasım 2018 – Sayı : 30590

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006