TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Ekte Yer Alan Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 328)

İlgili Birim : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Mevzuat Türü : Bakanlar Kurulu Kararları

Mevzuat Dönemi : 11/2018

İçerik Boyutu : 7.15 MB


11 Kasım 2018 – Sayı : 30592

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006