TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) ve (y) Bentleri Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar (Karar Sayısı: 155)

İlgili Birim : Diğer Kuruluşlar

Mevzuat Türü : Diğerleri

Mevzuat Dönemi : 10/2018

İçerik Boyutu : 684.09 KB


3 Ekim 2018 – Sayı : 30554

Görüntüle  |  Kaydet


BU DOSYA İLE BAĞLANTILI OLAN DİĞER DOSYALAR :

SGB-BİM © 2006