TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Kararı

İlgili Birim : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Mevzuat Türü : Diğerleri

Mevzuat Dönemi : 10/2018

İçerik Boyutu : 684.51 KB


17 Ekim 2018 – Sayı : 30568

Görüntüle  |  Kaydet


BU DOSYA İLE BAĞLANTILI OLAN DİĞER DOSYALAR :

SGB-BİM © 2006