TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 5)

İlgili Birim : Gelir İdaresi Başkanlığı

Mevzuat Türü : Tebliğler

Mevzuat Dönemi : 10/2018

İçerik Boyutu : 77.74 KB


27 Ekim 2018 – Sayı : 30578

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006