TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 502)

İlgili Birim : Gelir İdaresi Başkanlığı

Mevzuat Türü : Yönetmelikler

Mevzuat Dönemi : 10/2018

İçerik Boyutu : 72.24 KB


31 Ekim 2018 – Sayı : 30581

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006