TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 20)

İlgili Birim : Gelir İdaresi Başkanlığı

Mevzuat Türü : Tebliğler

Mevzuat Dönemi : 09/2018

İçerik Boyutu : 77.35 KB


6 Eylül 2018 – Sayı : 30527

Görüntüle  |  Kaydet


BU DOSYA İLE BAĞLANTILI OLAN DİĞER DOSYALAR :

SGB-BİM © 2006