TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 4)

İlgili Birim : Gelir İdaresi Başkanlığı

Mevzuat Türü : Tebliğler

Mevzuat Dönemi : 08/2018

İçerik Boyutu : 68.15 KB


18 Ağustos 2018 – Sayı : 30513

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006