TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 13)

İlgili Birim : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Mevzuat Türü : Kanun Hükmünde Kararnameler

Mevzuat Dönemi : 07/2018

İçerik Boyutu : 265.68 KB


24 Temmuz 2018 – Sayı : 30488

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006