TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

7103 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

İlgili Birim : Gelir İdaresi Başkanlığı

Mevzuat Türü : Kanunlar

Mevzuat Dönemi : 03/2018

İçerik Boyutu : 2.27 MB


27 Mart 2018 – Sayı : 30373 (2. Mükerrer)

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006