TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

2018/11357 Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Hakkındaki 15/8/2017 Tarihli ve 2017/10781 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

İlgili Birim : Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Mevzuat Türü : Bakanlar Kurulu Kararları

Mevzuat Dönemi : 03/2018

İçerik Boyutu : 90.03 KB


16 Mart 2018 – Sayı : 30362

Görüntüle  |  Kaydet


BU DOSYA İLE BAĞLANTILI OLAN DİĞER DOSYALAR :

SGB-BİM © 2006