TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492)

İlgili Birim : Gelir İdaresi Başkanlığı

Mevzuat Türü : Genel Tebliğler

Mevzuat Dönemi : 02/2018

İçerik Boyutu : 119.98 KB


28 Şubat 2018 – Sayı : 30346

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006