TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

İlgili Birim : Gelir İdaresi Başkanlığı

Mevzuat Türü : Tebliğler

Mevzuat Dönemi : 01/2018

İçerik Boyutu : 89.59 KB


1 Ocak 2018 – Sayı : 30288

Görüntüle  |  Kaydet


BU DOSYA İLE BAĞLANTILI OLAN DİĞER DOSYALAR :

SGB-BİM © 2006