TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

İlgili Birim : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Mevzuat Türü : Genel Tebliğler

Mevzuat Dönemi : 01/2018

İçerik Boyutu : 147.19 KB


13 Ocak 2018 – Sayı : 30300

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006