TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

2017/11157 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlgili Birim : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Mevzuat Türü : Yönetmelikler

Mevzuat Dönemi : 01/2018

İçerik Boyutu : 96.71 KB


20 Ocak 2018 – Sayı : 30307

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006