TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 11 Ekim 2017 Tarihli ve 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2018 Yılı Yatırım Programı

İlgili Birim : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Mevzuat Türü : Bakanlar Kurulu Kararları

Mevzuat Dönemi : 01/2018

İçerik Boyutu : 6.14 MB


15 Ocak 2018 – Sayı : 30302 (Mükerrer)

Görüntüle  |  Kaydet


BU DOSYA İLE BAĞLANTILI OLAN DİĞER DOSYALAR :

SGB-BİM © 2006