TEBLİĞLER DERGİSİ

Gezinti

Menu

Aranacak Kelime

İlgili Birimler

İlgili Mevzuatlar

Mevzuat Dönemi (ay / yıl)

Önemli Bilgi

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] Sayılı Kararı

İlgili Birim : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Mevzuat Türü : Diğerleri

Mevzuat Dönemi : 09/2017

İçerik Boyutu : 58.72 KB


12 Eylül 2017 – Sayı : 30178

Görüntüle  |  Kaydet

SGB-BİM © 2006